fbpx

โทนี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์

โทนี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์

     โทนี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์ เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทีมงาน Tony Education ในฐานะผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการศึกษามีความภูมิใจนำเสนอ เราบริการรับจัดค่ายและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นค่ายมัธยม, ค่ายมหาวิทยาลัย, ค่ายภาษา, ค่ายแนะแนว, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR, ค่ายอาสา, รวมถึงค่ายวิชาการต่างๆ ด้วยแนวคิดสำคัญว่า การเรียนรู้นอกห้องเรียน จะช่วยพัฒนาทักษะด้านวิชาการ, ทักษะการใช้ชีวิต, และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและคณะครูอาจารย์

     ค่ายและการทัศนศึกษาที่เราบริการนั้นมีทั้งที่จัดขึ้นภายในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนหนึ่งของตัวอย่างกิจกรรมและค่ายที่ผ่านมาได้แก่ กลุ่มทัศนศึกษานอกห้องเรียนและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, กลุ่มทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวถลาง จังหวัดภูเก็ต, กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ และจิตอาสาทำความสะอาดวัดที่บางปู จังหวัดสมุทรปราการ, กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่บางกระเจ้า และค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

     นอกจากการทัศนศึกษาและค่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว โทนี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์ยังจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและค่ายแนะแนวที่ไม่เพียงแต่มีความสนุกสนานแต่ยังน่าสนใจและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของน้องๆ เช่น ค่ายวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมต้น (Introduction to Engineer) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของวิชาวิศวะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย หรือค่ายเตรียมพร้อมสู่โลกวิศวะ(Engineering Preparation) ที่เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมแก่น้องๆมัธยมปลายที่มีความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นทำความรู้จักโลกการเรียนและการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง นอกจากนี้เรายังมีค่ายอื่นๆที่น่าสนใจและได้รับความนิยมอย่าง ค่ายสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่ายเตรียมความพร้อมหมอ ค่ายสำหรับนักเรียนสายศิลป์และค่ายเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น

     Tony Education เชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้ในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงหรือเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบค่ายและกิจกรรมต่างๆรวมถึงสถานที่จัดกิจกรรมอย่างพิถีพิถัน เพื่อช่วยให้น้องๆค้นพบศักยภาพ ความชอบ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง และได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่สุดจากการร่วมกิจกรรมค่ายกับโทนี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์

ผลงานที่ผ่านมา

T.U.P Integrated Camp Art & Craft Theme

Tony Education Camp บางปู

Tony Education Camp บางกระเจ้า

T.U.P in Phuket 2020

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่ายเปิดโลกวิศวะฯ รร.สามเสนวิทยาลัย (รุ่นที่1)

Bangneaw School English Camp 2021 (IEP Program)

Bangneaw School English Camp 2021 (SM Program)

English Class Online Camp โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

How to create your own vlog camp

ค่ายบูรณาการ Science - Math โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ค่ายนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ค่ายกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ ESC - MSEP โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

T.U.P. in Phuket 2023

ติดต่อเรา

อาคารเดอะเทรนดี้
ห้อง 2202A เลขที่ 10/175
ซอย สุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

+66(0)93-236-4553

info@tonyeducation.com

เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์
09.00 – 18.00 น.

บริการสำหรับนักเรียนไทย

 • โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา
 • เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ
 • ทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • เรียนซัมเมอร์ในโรงเรียนมัธยม
 • เรียนภาษาต่างประเทศ
 • เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

บริการสำหรับต่างชาติ

 • เรียนซัมเมอร์ในประเทศไทย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทย
 • เรียนต่อมัธยมในประเทศไทย
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • แก๊ปเยียร์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร

top
© Tony Education 2019 -