fbpx

เปิดรับสมัครแล้ว !! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส จีน (ประจำปีการศึกษา 2566-2567)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆไมว่าจะเป็นทักษะทางด้านภาษา วัฒนธรรม การปรับตัว ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ความมีวินัย อีกทั้งยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอาสาสมัคร และเรียนรู้ชีวิตของคนท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้น้องๆยังได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆได้พบปะเพื่อนจากหลากหลายๆประเทศ และค้นพบตัวเองที่เติบโตทางความคิดขึ้นอีกหนึ่งขั้นและพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดี

พี่โทนี่มีโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนให้น้องๆ ให้เลือกไปหลายโปรแกรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศ อเมริกา, แคนาดา, ฝรั่งเศส, จีน มาดูกันครับว่าแต่ละโครงการมีข้อกำหนดเรื่องอะไรกันบ้าง

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับมูลนิธิ Nacel Open Door (NOD) ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

มูลนิธิ NACEL OPEN DOOR คือใคร?

Nacel Open Door, Inc. (NOD) คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ประสานงานและคัดเลือกโรงเรียนมัธยมท้องถิ่น รวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครสำหรับนักเรียนที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1957 และอยู่ภายใต้มาตรฐานองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษานานาชาติ (CSIET หรือ The Council on Standards for International Educational Travel) มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปอล รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มอบหมายให้บริษัท โทนี่ เอ็ดดูเคชั่น จำกัดเป็นตัวแทนที่ประเทศไทย

 

ทำไมควรเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา?

 • เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและใช้ในชีวิตประจำวันตลอดระยะเวลา 10 เดือน
 • มีโอกาสไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น และค่าใช้จ่ายถูกกว่าไปเอง 2-3 เท่า
 • เพื่อมีโอกาสใช้ชีวิตในต่างประเทศสักครั้ง และได้เพิ่มมุมมองและความคิดใหม่ๆ
 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สามารถหาได้ในชั้นเรียนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวเองพร้อมกับวุฒิภาวะที่มากขึ้น
 • เพราะความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม จะทำให้ชีวิตมีรสชาติและเข้าใจอะไรมากขึ้น

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ใครที่สามารถเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาได้?

 • นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยทางตัวแทนมูลนิธิฯ
 • นักเรียนที่มีอายุ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ (ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2566)
 • นักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบจริงจัง เพื่อไปใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือประกอบอาชีพในอนาคต
 • นักเรียนที่อยากค้นหาตัวเอง และเป้าหมายในชีวิต
 • นักเรียนที่ต้องการอิสระทางความคิด และต้องการเรียนรู้ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอเมริกัน และแคนาเดียน

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดามีอะไรบ้าง?

 1. ติดต่อขอรับใบสมัครสอบได้ที่ ตัวแทนมูลนิธิฯ ที่เบอร์ 093-236-4553 หรือ Line : @tonyeducation
 2. ถ้าสอบผ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษ ก็จะได้สอบสัมภาษณ์กับตัวแทนมูลนิธิฯ
 3. หลังจากผ่านแล้วก็จะนัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังระเบียบและขั้นตอน
 4. สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมชำระค่ามัดจำ 25,000 บาท
 5. ทำ Portfolio เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
 6. รอผลตอบรับจากทางมูลนิธิฯ
 7. เตรียมเอกสารและทำวีซ่า
 8. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 9. ออกเดินทาง เดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน ปี 2566
 10. เดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงเดือน มิถุนายน ปี 2567
 11. ดำเนินการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯและค่าใช้จ่ายโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

อมริกา

ระยะเวลา 10 เดือน (1 ปีการศึกษา) เดินทาง สิงหาคม ปี 2566 – มิถุนายน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 490,000 บาท สามารถแบ่งชำระได้

แคนาดา

ระยะเวลา 10 เดือน (1 ปีการศึกษา) เดินทาง สิงหาคม ปี 2566 – มิถุนายน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 780,000 บาท สามารถแบ่งชำระได้

 

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

 1. ค่าเทอม
 2. ค่าที่พัก
 3. ค่าอาหารเช้าเย็น (วันธรรมดา) และค่าอาหาร 3 มื้อ (เสาร์- อาทิตย์) ที่จัดทำโดยครอบครัวอุปถัมภ์
 4. ค่าจัดหาและตรวจสอบครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียน
 5. ค่าออกจดหมาย DS-2019 สำหรับใช้ยื่นวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 6. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงรักษาโรค Covid-19 ในกรณีที่ตรวจพบโรคระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ (ไม่รวมโรคที่เป็นมาก่อนเข้าร่วมโครงการ)
 7. ค่าติดต่อดำเนินการ / ประสานงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิและเจ้าหน้าที่โครงการในประเทศไทย
 8. ค่าบริการรับส่งนักเรียนที่สนามบิน
 9. ค่าจัดทำประกาศนียบัตร Honorary Diploma
 10. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
 11. ประเทศอเมริกา รวมค่าค่ายที่เมืองชิคาโก้ 3 วัน 2 คืน ประมาณ 15,000 บาท

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

 1. ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 2. ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าของเที่ยวบินภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายน้ำหนักกระเป๋าที่เกินอัตรากำหนดของแต่ละสายการบิน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน และค่าใช้จ่ายด้านกีฬาและสันทนาการอื่นๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติม
 5. ค่าทัศนศึกษาระหว่างปีของมูลนิธิ Nacel Open Door (หมายเหตุ นักเรียนสามารถตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้)
 6. ค่าตรวจเชื้อ Covid-19/ ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส กับมูลนิธิ Nacel Open Door

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในจุดหมายของนักเรียนต่างชาติ เพราะภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาที่มีคนใช้เยอะทั่วโลกรองจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสจึงมีสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่หลายแห่งตามหัวเมืองใหญ่ มีโรงเรียนมัธยม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย และด้วยความสวยงามของภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีมากมาย ทำให้มีนักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสกันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยในแต่ละปี รวมถึงการเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ฝรั่งเศส ด้วย

 

ทำไมควรเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ฝรั่งเศส?

 • เพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสเอาไปใช้ในอนาคต ทั้งการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ
 • ได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่กับคนพื้นเมือง เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส
 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สามารถหาได้ในชั้นเรียนและเพิ่มศักยภาพในตัวเองพร้อมกับวุฒิภาวะที่มากขึ้น

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ใครที่สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝรั่งเศสได้?

 • นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • นักเรียนที่มีอายุ 15 – 18 ปี (อายุ 15 ปีก่อนวันเดินทาง)
 • นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 2 ปี หรือสอบผ่านภาษาฝรั่งเศสเลเวล A2 ขึ้นไป
 • นักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาฝรั่งเศส อยากค้นหาตัวเอง และเป้าหมายในชีวิต
 • นักเรียนที่ต้องการอิสระทางความคิด และต้องการเรียนรู้ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมฝรั่งเศส

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนฝรั่งเศส

ระยะเวลา 10 เดือน (1 ปีการศึกษา) เดินทาง สิงหาคม ปี 2566 – มิถุนายน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 340,000 บาท*

* ค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างแล้ว!! ค่าโครงการ, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร
* ไม่รวมค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจีน

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนหรือเกือบจะประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรโลก ทำให้มีจำนวนคนใช้ภาษาจีนเยอะที่สุดในโลก เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก อารยธรรมจีนโบราณ ยังถือว่าเป็นหนึ่งอารยธรรมยุคแรกเริ่มของโลก ประเทศจีนในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญมาก หลายเมืองมีการใช้เทคโนโลยีแทนเงินสด มีการวางระบบขนส่งที่ทันสมัยและสะดวกมากขึ้น การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จีน อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ได้

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ทำไมควรเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จีน?

 • เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนเอาไปใช้ในอนาคต ทั้งการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและการประกอบอาชีพ
 • ได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่กับคนพื้นเมือง เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของคนจีน
 • นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ในหอพัก และยังได้มีโอกาสพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีน ด้วย

 

ใครที่สามารถเข้าร่วมโครงการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจีนได้?

 • นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์กับตัวแทนมูลนิธิ
 • นักเรียนที่มีอายุ 15 – 18 ปี (อายุ 15 ปีก่อนวันเดินทาง)
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
 • นักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาจีน อยากค้นหาตัวเอง และเป้าหมายในชีวิต

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจีน

1. ระยะเวลา 10 เดือน (1 ปีการศึกษา) เดินทาง สิงหาคม ปี 2566 – มิถุนายน ปี 2567 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 340,000 บาท**

2. ระยะเวลา 5 เดือน (1 เทอมการศึกษา) เดินทาง มกราคม ปี 2566 – มิถุนายน ปี 2566 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 290,000 บาท**

** ค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างแล้ว!! ค่าโครงการ, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าที่พัก
** ค่าอาหารขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน โรงเรียนที่ไม่รวมอาหาร นักเรียนสามารถซื้อทานได้เองที่โรงอาหารโรงเรียน ประมาณ 40-60 บาทต่อมื้อ
** ไม่รวมค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

สมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้แล้ววันนี้ โควต้ามีจำนวนจำกัด!!

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

รู้หรือไม่?

ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมาแล้วไม่ต้องซ้ำชั้น!!! ยกเว้น นักเรียนที่ต้องการเป็น แพทย์ วิศวกร หรือคณะที่ต้องใช้เกรดยื่น 5 เทอม

ติดต่อขอรับใบสมัครสอบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 093-236-4553 (พี่กิ๊ก) หรือ Line : @tonyeducation

ติดต่อเรา

อาคารเดอะเทรนดี้
ห้อง 2202A เลขที่ 10/175
ซอย สุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

+66(0)93-236-4553

info@tonyeducation.com

เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์
09.00 – 18.00 น.

บริการสำหรับนักเรียนไทย

 • โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา
 • เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ
 • ทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • เรียนซัมเมอร์ในโรงเรียนมัธยม
 • เรียนภาษาต่างประเทศ
 • เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

บริการสำหรับต่างชาติ

 • เรียนซัมเมอร์ในประเทศไทย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทย
 • เรียนต่อมัธยมในประเทศไทย
 • เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • แก๊ปเยียร์ในประเทศไทย

ติดตามข่าวสาร

top
© Tony Education 2019 -